x

กิจกรรมเดือน 5 จาก A3: Still Alive ใช้ไอเทมการเงินการสนับสนุนจากไอเรส

[กิจกรรมใช้ไอเทมการเงินการสนับสนุนจากไอเรส]

 ▶ ระยะเวลากิจกรรม

– 6 พ.ค. (พฤ.) ภายหลังการปิดปรับปรุง ~ 27 พ.ค. (พฤ.) 11:59

 ▶ เนื้อหากิจกรรม

  – หากใช้บลูไดอาตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้ด้านล่างนี้ในระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัลตามที่ระบุเอาไว้

   * สามารถตรวจสอบของรางวัลและระยะเวลากิจกรรมได้ที่แท็บ [หน้าหลัก] – [กิจกรรม] ภายในเกม

 ▶ รางวัลการใช้บลูไดอาสะสม

※ ข้อควรทราบ

– รายละเอียดอัตราของกิจกรรมดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านทาง [ข้อมูลไอเทมประเภทอัตรา]

– เนื้อหาและกำหนดการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.