x

กิจกรรม “สกินไทยหัวใจแครี่” ภาพบนที่ 3 ปล่อยแล้ว! มาแชร์ลิงก์กันได้เลย !!!

ทำภารกิจ รับสิทธิ์ปลดล็อครูปภาพ!

เพื่อรับสกินถาวร “ผีตาโขน ฮายาเตะ” ฟรี!!

วิธีการรับสิทธิ์ปลดล็อครูปภาพ

 • ล็อกอิน รับสิทธิ์ปลดล็อครูปภาพ 1 ครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง ต่อวัน)
 • เล่น 1 เกม รับสิทธิ์ปลดล็อครูปภาพ 1 ครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง ต่อวัน)
 • เล่น 2 เกม รับสิทธิ์ปลดล็อครูปภาพ 1 ครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง ต่อวัน)
 • แชร์รูปภาพ รับสิทธิ์ปลดล็อครูปภาพ 2 ครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง ต่อวัน)

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://freepuzzleskin.moba.garena.in.th/

รูปภาพมีทั้งหมด 12 รูป แบ่งออกเป็น 3 บท

 • รูปภาพบทที่ 1 จะปล่อยตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.
 • รูปภาพบทที่ 2 จะปล่อยตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.
 • รูปภาพบทที่ 3 จะปล่อยตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.

เมื่อสะสมรูปภาพครบกำหนด สามารถแลกของรางวัลได้ดังนี้

 • สะสมรูปภาพครบ 3 ภาพ รับ หินเลื่อนขั้น Nakroth
 • สะสมรูปภาพครบ 6 ภาพ รับ ชิ้นส่วนรูน x5000
 • สะสมรูปภาพครบ 8 ภาพ รับ ลูกแก้วลอตเตอรี่
 • สะสมรูปภาพครบ 10 ภาพ รับ บัตรป้องกันดาว MVP

สะสมรูปภาพครบ 12 ภาพ รับ สกินถาวร “ผีตาโขน” ฮายาเตะ ฟรี !

ภารกิจเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2563 – 22 เม.ย. 2563

หากคลังไอเทมของคุณเต็มจะไม่สามารถรับรูปภาพได้กรุณาเช็คคลังไอเทมของคุณก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างในคลังได้โดยการกดปุ่ม “ขายทั้งหมด”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้ที่ทำภารกิจครบกำหนดภายในวันและเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

2. สกิน “ผีตาโขน ฮายาเตะ (The Phantom Mask Hayate)” (มูลค่า 495 บาท)มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บัญชีผู้ใช้ 1 บัญชี สามารถแลกรับของรางวัลได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น

6. หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะ ดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเองและส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้

9. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอขอบคุณ Garena RoV Thailand

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.