x

ข้อมูลสินค้าอัญเชิญโซลลิงเกอร์ตำนานใหม่

พบกับแพ็กเกจที่มีโอกาสได้รับโซลลิงเกอร์ระดับตำนานใหม่
3 ตัว ไอยาร์/เบเน็ธ/ดิอานา สูงสุด 8 ดาว

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้


[กล่องอัญเชิญโซลลิงเกอร์แห่งหายนะ]

▶ ระยะเวลาจำหน่าย

– 18 มี.ค (พฤ.) หลังอัปเดต – 1 เม.ย (พฤ.) 11:59 (GMT+7)

▶ รายละเอียดการจำหน่าย

ชื่อสินค้าสินค้าในแพ็กเกจสถานที่จำหน่ายจำกัดการจำหน่าย
กล่องอัญเชิญโซลลิงเกอร์แห่งหายนะกล่องอัญเชิญโซลลิงเกอร์แห่งหายนะ x 1ร้านค้า A3 >พิเศษLv. 20 ขึ้นไป

▶ สินค้าในกล่องโซลลิงเกอร์แห่งหายนะ

*มีโอกาสได้รับ 1 ชนิดจากสินค้าด้านล่างตามอัตรา

상품명수량
โซลสตาร์ดิอานา 8 ดาว1
โซลสตาร์เบเน็ธ 8 ดาว1
โซลสตาร์ไอยาร์ 8 ดาว1
โซลสตาร์ดิอานา 7 ดาว1
โซลสตาร์เบเน็ธ 7 ดาว1
โซลสตาร์ไอยาร์ 7 ดาว1
โซลสตาร์วีรชน 6 ดาว1
โซลสตาร์วีรชน 5 ดาว1
โซลสตาร์ EXP 5 ดาว4
โซลสตาร์ EXP 5 ดาว3
โซลสตาร์ EXP 4 ดาว5
โซลสตาร์ EXP 4 ดาว3

※ ข้อควรระวัง

– สินค้าดังกล่าวจะมีผลทันทีที่ซื้อ และหลังจากซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

– ระยะเวลาการจำหน่ายสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
– สินค้าดังกล่าวจำกัดการซื้อตามตัวละคร และเมื่อซื้อแล้วไอเทมจะเป็นของตัวละครที่ซื้อ
– ไอเทมในสินค้าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หรืออาจมีการจัดจำหน่ายใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนแปลงไอเทมในสินค้า

– สามารถตรวจสอบอัตราไอเทมของสินค้าดังกล่าวได้ที่ [ข้อมูลไอเทมประเภทอัตรา]

ที่มา A3 Still Alive

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.