x

ความต้องการ Wi-Fi ที่เร็วขึ้น

บทความนี้ช่วยให้ผู้คนเข้าใจเทคโนโลยี Wi-Fi ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจอัปเกรด ‘เราเตอร์’ ได้ ผ่านการศึกษาปัญหา

ปัญหาของ Wi-Fi คือ สเปกตรัม Wi-Fi เป็นทรัพยากรที่จำกัด และเป็นทรัพยากรที่ถูกใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านจุดกระจายสัญญาณใด ๆ ก็ตาม ทั้งในบ้านตัวเองและเพื่อนบ้าน ก็อยู่บนสเปกตรัม Wi-Fi เดียวกัน แต่เนื่องจากการใช้งาน Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้มีการใช้งานบนคลื่นความถี่ Wi-Fi หนาแน่นเกินไป ทั้งจากแท็บเล็ต, แล็ปท็อป, สมาร์ทโฟน, ทีวี, บลูเรย์, กล้องรักษาความปลอดภัย, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ ทำให้ความเร็ว Wi-Fi ที่ได้ มีความเร็วไม่ถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ถูกปล่อยออกมาจากผู้ให้บริการ

ส่วนด้านอุตสาหกรรมก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ Wi-Fi 5 ที่ทำงานบนย่านความถี่ 5 GHz บนมาตรฐาน 802.11ac ที่ใหม่กว่า มีความเร็วมากกว่า เนื่องจากมีสเปกตรัมมากขึ้นกว่าเดิมถึง 7 เท่า และมีคุณสมบัติ Wi-Fi ใหม่ เช่น MIMO และช่องสัญญาณที่กว้างขึ้นเป็นช่องละ 80 MHz

แต่ในการเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ Wi-Fi จำเป็นต้องใช้เราเตอร์ใหม่ แล้วอันไหนล่ะถึงจะดี ในเมื่ออุปกรณ์ของเรายังคงรองรับความเร็วได้จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากข้อจำกัดในการรองรับ MIMO 2×2 ในเกือบทุกอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบัน   และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เกิน 400 Mbps การใช้เราเตอร์ MIMO 2×2 Wi-Fi 5 ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งมีความเร็วพอๆกับเราเตอร์ “wave 2” MIMO 4×4 มาตรฐาน 802.11ac ที่มีคุณภาพสูง

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.