x

ดู Pro League 2020 Summerรอบ Championship พร้อมกัน รับรางวัลยกเซิร์ฟ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 12:00-16:00 น.

 • มีคนดูพร้อมกันทุกช่องทางครบ 80,000 คนดู รับไปเลยเอฟเฟ็กต์วิ่ง 7 วัน x1 ต่อคน มูลค่า 34 บาท
 • มีคนดูพร้อมกันทุกช่องทางครบ 100,000 คนดู รับไปเลยลูกแก้ว x1 ต่อคน มูลค่า 29 บาท
 • มีคนดูพร้อมกันทุกช่องทางครบ 150,000 คนดู รับไปเลยกล่องเลือกรับสกินถาวร x1 ต่อคน มูลค่า 365 บาท กล่องสกินถาวรสามารถเลือกรับเป็น Rose Party Tulen / Rose Party Riktor / Fairytale Alice

วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2563 ก็มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีก อย่าลืมชวนเพื่อนมาดูกันนะ

 • ทุกท่านสามารถรับของรางวัลซึ่งจะประกาศเป็น Item code ระหว่างการถ่ายทอดสดในวันที่ 24-26 เมษายน 2563 เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลดังกล่าวได้ในเกม
 • นำ Item code ไปแลกรับของรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 (เวลา 12:00 น.) ถึง วันที่ 27 เมษายน 2563 (เวลา 12:00 น.)
 • มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดและห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชนะกิจกรรมแต่ละท่าน มีสิทธิ์รับของรางวัล โดย 1 ไอดี สามารถรับไอเทมแต่ละขั้นได้เพียงท่านละ 1 รางวัล หากมีจำนวนคนดูครบตามเงื่อนไขจะได้รับของรางวัลรวมสูงสุดเป็น 3 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
 • หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ที่มา Garena RoV Tournament

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.