x

ตัวชี้วัดทั่วไปที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ WiFi

ปัจจุบันเทคโนโลยี cellular และเทคโนโลยี WiFi หรือ IEEE802.11 เป็นเทคโนโลยีสำคัญสองอย่างที่ใช้ภายในโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากกราฟจะเห็นว่าจำนวนข้อมูลที่รับและส่งผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านการเชื่อมต่อ WiFi มากกว่าปริมาณที่รับและส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นประสิทธิภาพและคุณภาพของส่วนประกอบ WiFi จะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

ในบทความนี้จะกล่าวถึงตัวชี้วัดทั่วไปที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ WiFi, สาเหตุของปัญหา และวิธีที่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพด้วยประสิทธิภาพ WiFi

1. ประสิทธิภาพของตัวรับสัญญาณ WiFi ภายในโทรศัพท์

ประสิทธิภาพของตัวรับสัญญาณ WiFi ภายในโทรศัพท์ ที่ไม่ผ่านการปรับเทียบและไม่ผ่านการทดสอบจะแสดงสัญญาณ WiFi ที่อ่อนลง รวมถึงการมีค่า RSSI ที่ต่ำลง ทำให้ได้รับความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง เมื่อเทียบกับโทรศัพท์ที่ผ่านการปรับเทียบและทดสอบแล้ว ซึ่งปัญหานี้ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานของตัวส่งสัญญาณภายในโทรศัพท์ หากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการเพิ่มกำลังส่ง กำลังส่งที่สูงเกินไปจะส่งผลให้แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็วและทำให้ผู้ใช้ต้องชาร์จโทรศัพท์บ่อยขึ้น

RSSI หรือ received signal strength indicator คือ ตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ

ยิ่งโทรศัพท์มือถือเข้าใกล้เราเตอร์มากเท่าไหร่ค่า RSSI ยิ่งสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงสัญญาณ WiFi ยิ่งแรงขึ้น

2. ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า จากการถูกละเลยคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีแบนด์วิดท์และเสาอากาศ ในระหว่างการทดสอบในการผลิต ทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำในการใช้งานจริง เนื่องจากเครื่องทดสอบรุ่นก่อนๆ หลายรุ่นรองรับการสร้างสัญญาณและแปลงสัญญาณที่ต่ำกว่า 80 MHz หรือ 40 MHzจึงไม่สามารถทดสอบการรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในระหว่างการทดสอบระหว่างการผลิต

ซึ่งในผู้ผลิตบางรายแก้ไขโดยใช้วิธีการต่อคลื่นความถี่เพื่อรับผลการทดสอบที่มีความคลาดเคลื่อนในระดับหนึ่ง ทำให้ผลลัพธ์ได้ที่ไม่ถูกต้องของลักษณะสัญญาณ เช่นเดียวกับการทดสอบ MIMO เครื่องมือทดสอบในช่วงแรกๆ มักจะถูกจำกัดให้มี VSA / VSG เพียงคำสั่งเดียว จึงสามารถทดสอบ RF ได้เพียงเชนเดียวต่อการทดสอบหนึ่งครั้ง ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถระบุประสิทธิภาพ DUT จริงในโหมด MIMO ได้

VSA: vector signal analyzer = เครื่องวิเคราะห์สัญญาณเวกเตอร์

เครื่อง VSA จะต้องมีสัญญาณรบกวนต่ำกว่า -42 dB สำหรับการอ่านค่า EVM ที่แม่นยำ

3. Latency

Latency สูงในเครือข่าย WiFi มีสาเหตุหลักมาจากคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ไม่ดีหรือการส่งสัญญาณซ้ำหลายครั้งซึ่งเกิดจากสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ WiFi อื่นๆ

The lower the latency,

the better the gaming experience

ดังนั้นสัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จะต้องมีประสิทธิภาพดี ซึ่งทำได้โดย demodulate และวิเคราะห์สัญญาณ RF ที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือเพื่อรับค่า EVM ผ่านเครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบเวกเตอร์ (VSA)

EVM หรือ error vector magnitude คือ ตัวบ่งชี้คุณภาพของสัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณ

ยิ่งค่า EVM สูงขึ้น คุณภาพของสัญญาณยิ่งต่ำลง

ที่มา:

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.