x

ทดสอบสัญญาณ WiFi ง่ายๆ ผ่านมือถือ

การทดสอบสัญญาณ WiFi ผ่านมือถือ ไม่ว่าจะเป็น

  • การทดสอบความเร็ว WiFi บนมือถือ
  • การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อ WiFi ภายในบ้าน
  • การเปรียบเทียบ WiFi บ้านกับสัญญาณ 3G / 4G

การทดสอบผ่านมือถือ ถือเป็นวิธีที่ดีและสะดวกในการทดสอบสัญญาณ WiFi ในสถานที่ต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้านและบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

การทดสอบความเร็ว WiFi บนมือถือ

วิธีที่ง่ายสะดวกที่สุดในการทดสอบความเร็ว WiFi บนมือถือ คือ การทดสอบความเร็วผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์ม iOS และ Android โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มการทดสอบ แล้วทำการบันทึกผลหรือทำการจับภาพหน้าจอเพื่อบันทึกผล

การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อ WiFi ภายในบ้าน

ในการตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อ WiFi ภายในบ้าน เราสามารถใช้มือถือในการตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อหาจุดที่ดีที่สุดและพบจุดแย่ที่สุดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน ได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยการเดินสำรวจร่วมกับการเข้ารับบริการจากการทดสอบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชัน ซึ่งก็คือการไปยังสถานที่หรือจุดต่างๆภายในบ้านแล้วทำการทดสอบก็จะสามารถทราบถึงคุณภาพการเชื่อมต่อ WiFi ณ ที่นั้นๆได้

การเปรียบเทียบ WiFiบ้านกับสัญญาณ 3G / 4G

การทดสอบที่ดีและสะดวกอีกอย่างสำหรับการทดสอบ WiFi ในโทรศัพท์มือถือ คือ การเปรียบเทียบคุณภาพของสัญญาณระหว่างการเชื่อมต่อ WiFi ที่บ้าน กับสัญญาณ 3G หรือ 4G ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือการทดสอบแบนด์วิดท์บนสมาร์ทโฟน ซึ่งในบางครั้งผลที่ได้จากการทดสอบอาจพบว่าความเร็วของเครือข่าย 3G หรือ 4G นั้นมีความใกล้เคียงกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายหรือ xDSL และผลการทดสอบที่ได้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกำหนดค่าใช้จ่ายรายเดือน

ที่มา:

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.