x

ประกาศ❗️อัปเดตการปรับสมดุลฮีโร่ และสมรภูมิรบ ✊

รายละเอียดการปรับสมดุลฮีโร่ และสมรภูมิรบ

การปรับสมรภูมิรบ 
ในปัจจุบัน ตำแหน่งป่าจะถึง LV 4 เร็วกว่าเลนอื่นมาก ทำให้ตำแหน่งนี้เป็นตัวชี้วัดว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แต่ตอนนี้เราหวังว่าทุกเลนจะมีความสามารถในการขับเคลื่อนทิศทางเกมในช่วงแรกได้ทั้งหมด ดังนั้นเราได้ปรับเปลี่ยนให้ฮีโร่ไปถึง LV 4 ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ความได้เปรียบของตำแหน่งป่ามีช่วงเวลาที่สั้นลง นอกจากนี้ เราได้ย้ายส่วน XP และโกลด์บางส่วนจากครีป และครีปป่าไปยัง passive XP และโกลด์เพื่อหลีกเลี่ยงการตายโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงแรก ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเสียเปรียบมากเกินไป
การเปลี่ยนแปลง 
ครีปป่า XP 70->60,โกลด์ 50->45, ครีปป่า (Epic) XP 140->120
ครีปเลนตีใกล้ XP 45->50,โกลด์ 40->34;ครีปเลนตีไกล XP 35->40,โกลด์ 26->30;รถถัง XP 55->50;ส่วน XP และโกลด์จากครีปเลนกลางจะได้มากกว่าเลนข้าง 5 หน่วย
Passive XP และโกลด์: 30~90 วิแรก XP 2->3,1.30 นาที~6.30 นาที โกลด์ 2->3
ลดจำนวน XP ที่ต้องใช้ในการอัพช่วง LV 1-3 ลง แต่จะเพิ่มขึ้นตอน LV 4 ไป 5: LV 1 ใช้ 150XP, LV 2 ใช้ 250XP, LV 3 ใช้ 375XP, LV 4 ใช้ 600XP

การปรับสมดุลฮีโร่ 
เรารู้สึกว่าความแรงของ Tachi ค่อนข้างเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการต่อสู้จริง Tachi มักจะ “ตายก่อนที่จะได้ปลดผนึก” ดังนั้นเราจึงเพิ่มระยะเวลาของสัญลักษณ์ และปรับเปลี่ยนสกิลเพิ่มเล็กน้อย ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้สกิลของ Tachi สมเหตุสมผลมากขึ้น
Passive:
ระยะเวลาปรากฏของสัญลักษณ์:5 วิ->7 วิ
Skill 1(ก่อนปลดผนึก):
ระยะ:7.5m -> 8m
Skill 2:
ระยะสกิลขณะพุ่ง:1m->2m
หลังจากลบเอฟเฟกต์ป้องกันการโจมตีปกติออกจากสกิลอัลติเมทแล้ว ความเสี่ยงของ Keera ในการวิ่งตัดเข้าไฟต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลอัลติเมท เพื่อให้โอกาสเธอมากขึ้นในการพยายามเข้าไฟต์
Ultimate:
CD:60s-10s/lv->40s-5s/lv
แก้ไข Bug
1. แก้ไข Bug ที่ไม่สามารถใช้สกิลชาเลนเจอร์ได้ในระหว่างบินด้วยสกิลอัลติเมทของ Zata
2. แก้ไข Bug การเปลี่ยนไอเทมซัพพอร์ตธาตุดินเพื่อฟื้น HP และไม่เสียเงินเพิ่ม
3. แก้ไข Bug ที่เมื่อกด Like ในช่วงสรุปผลเกมจะมีโอกาสทำให้ UI เกิดอาการเสียหาย

RoVTH

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.