x

ประกาศ!! รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัล จากการสำรวจความต้องการลูกค้าต่ออุปกรณ์ VR (กิจกรรม 3BB)

มาแล้วจร้า!! กับผลประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้จะได้รับ TP-Link Archer AX10 และ TP-Link Tapo C200 จากโครงการสำรวจความต้องการลูกค้าต่ออุปกรณ์ VR (Virtual Reality) จะเป็นคุณหรือไม่นั้นมาดูกันได้เลย!!

รหัสลูกค้าผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล TP-Link Archer AX10(Router) มูลค่า 1,850 บาท

รหัสลูกค้า 690114030

รหัสลูกค้า 612391322

รหัสลูกค้า 651008673

รหัสลูกค้า 600009154

รหัสลูกค้า810171184

รหัสลูกค้าผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล TP-Link Tapo C200 (กล้อง Night Vision Camera) มูลค่า 850 บาท

รหัสลูกค้า 650058781

รหัสลูกค้า 640621047

รหัสลูกค้า 690295672

รหัสลูกค้า 631052492

รหัสลูกค้า 680046507

และนี่ก็คือผู้โชคดีทั้งหมด 10 ท่านนะที่จะได้รับรางวัลตามที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับ

สำหรับใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับครั้งหน้าเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก ยังไงก็คอยติดตามข่าวสารใน 3BBGameHub กันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะครับผม

” เงื่อนไขของรางวัล ”

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
  2. หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 02-100-7218
  3. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  4. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มูลค่าที่ต้องชำระรางวัล
  5. คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจับรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.