x

ยุติการให้บริการแล้ว สำหรับ Area F2

หลังจากเปิดตัวมาได้ม่นาน ก็ต้องประกาศยุคิซะแล้วสำหรับ Area F2 โดยตัวเกมได้ถูกมองว่าได้ไปลอกเลียนแบบเกม Rainbow Six Siege จาก Ubisoft ซึ่งทาง Ubisoft ก็ได้ทำการยื่นฟ้องร้องกับทาง Google Play Store และ App Store เนื่องจากไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยให้เกมออกมาเปิดให้บริการ ซึ่งหากใครต้องการรับเงินคืนจากตัวเกมสามารถเข้าไปทำได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้

เกี่ยวกับการคืนเงิน

หลังจากระงับการให้บริการนี้ผู้เล่นที่ได้จ่ายเงิน (รวมถึงผู้ใช้ทุกคนในช่วงเบต้าของผลิตภัณฑ์) สามารถเริ่มต้นการคืนเงินผ่านทางแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกัน ในหมู่พวกเขา

เติมเงินผู้ใช้ผ่าน Google Store และ Apple Store สามารถเริ่มต้นแอปพลิเคชันคืนเงินผ่านแพลตฟอร์มและผู้เล่นที่ตรงตามนโยบายการคืนเงินของ Google และ Apple จะได้รับเงินคืน

o นโยบายการคืนเงินของGooglePlay: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=en

o หน้าการคืนเงินของ AppStore: https://support.apple.com/en-us/HT204084

ผู้ใช้ที่ชำระเงินในรูปแบบอื่นสามารถติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับกฎของผู้ให้บริการ

ที่มา Area F2

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.