x

รับสกินใหม่ ฟรี Strawberry Roller Girl Roxie ในกิจกรรม “สาวน้อยสตรอว์เบอร์รี่” 24 เม.ย. 2563 – 6 พ.ค. 2563

YouTube video

รายละเอียดกิจกรรม

 • ล็อกอินเข้ากิจกรรมภายในเกมหรือเข้าผ่านลิงก์
 • เพื่อรับคะแนนล็อกอิน 10 คะแนน ต่อวัน (สูงสุด 13 วัน)
 • คัดลอกลิงก์ของคุณแล้วส่งให้เพื่อน
 • โดยระบบจะนับคะแนน เมื่อเพื่อนของคุณกดร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ดังกล่าว
 • สามารถช่วยเพิ่มคะแนนให้เพื่อนได้ ด้วยการ
 • กดที่ลิงก์ของเพื่อน (1 ครั้ง ต่อ 1 คน) (สูงสุด 3 ครั้ง ต่อวัน)
 • สามารถรับคะแนนพิเศษ โดยการแชร์ลิงก์ของคุณ
 • เพื่อรับ 5 คะแนน (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน)
 • เมื่อผู้เล่นสะสมครบ 100 คะแนน และกดรับรางวัล
 • ระบบจะส่งรางวัลให้ที่กล่องจดหมายในเกม ภายใน 7 วันทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ทำภารกิจครบกำหนดภายในวันและเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์กดรับรางวัลข้างต้น
 • ของรางวัลข้างต้น มูลค่ารวม 365 บาท
 • มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่า ณ วันที่ 23 เม.ย. 2563
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยน
 • เป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไป
 • จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บัญชีผู้ใช้ 1 บัญชี สามารถแลกรับของรางวัลได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น
 • หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะ
 • ดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที
 • ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง
 • และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
 • การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่มา Garena RoV Thailand

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.