x

สาวกปู่นินถึงกับน้ำตาไหล Nintendo Switch อัปเดตใหม่ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับหูฟังได้แล้ว

Nintendo Switch ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถนำอุปกรณ์หูฟังประเภท Bluetooth และ Wireless  มา Pairing กับตัวเครื่อง Nintendo Switch ได้แล้ว

ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับสาวกปู่นินเลยที่ครั้งนี้จะได้นำหูฟัง Bluetooth มาใช้กับเครื่อง Switch กันสักที แต่ก็มีข่าวร้ายตามมา ตัว Switch จะไม่สามารถใช้ไมโครโฟน Bluetooth อาจส่งผลให้การทำงานการตอบสนองของเสียงจากหูฟัง อาจมีผิดเพี้ยนไปบ้าง ขึ้นอยู่กับความเสถียรของสัญญาณ และมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ Pairing  กับอุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับเครื่องอยู่แล้ว จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพิ่มได้จนกว่าจะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เดิมไปแล้ว

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.