x

[สิทธิ์ขั้นสูงใหม่ 🔰] Theatre of Torment 🤡

⏳ ระยะเวลาการพรีออเดอร์
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 00.01 น.
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
✨ พรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงตอนนี้
รับไปเลย บอร์ด: คำสาปตัวตลก 🤡
และขั้น Theatre of Torment x 50
🚨 ของรางวัลอื่น ๆ
จะได้รับวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.01 น.
เตรียมเข้าสู่นครต้องคำสาป
พร้อมกันวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เล่นเกมให้สนุกแล้ว
ก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
และรักษา Social Distancing ด้วยนะ 💕
 
🔸ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล
มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล
นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ
ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของ
รางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง
และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออก
รางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม
แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม
หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

ที่มา Garena Free Fire

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.