x

อธิบายเส้นทางสู่ศึกระดับนานาชาติ AWC 2021🌎

📌SAT RoV Valor City 2021 Finals (จับสลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 21 พ.ค. 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงคู่แข่งขันหลังจากจับสลาก)
✳วันที่ 22 พ.ค. 2564
Match 1 อันดับ 1 ของภาค vs อันดับ 2 ของภาค
Match 2 อันดับ 1 ของภาค vs อันดับ 2 ของภาค
Match 3 อันดับ 1 ของภาค vs อันดับ 2 ของภาค
Match 4 อันดับ 1 ของภาค vs อันดับ 2 ของภาค
ทีมจากภาคเดียวกัน จะไม่ถูกจับสลากให้เจอกันเอง
📌Road to AWC 2021 Thailand Qualifiers (จับสลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 21 พ.ค. 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงคู่แข่งขันหลังจากจับสลาก
✳วันที่ 27 พ.ค. 2564
Match 1 อันดับ 4-7 RoV Pro League 2021 Summer vs ตัวแทนอันดับ 1-4 SAT RoV Valor City 2021 Finals
Match 2 อันดับ 4-7 RoV Pro League 2021 Summer vs ตัวแทนอันดับ 1-4 SAT RoV Valor City 2021 Finals
Match 3 อันดับ 4-7 RoV Pro League 2021 Summer vs ตัวแทนอันดับ 1-4 SAT RoV Valor City 2021 Finals
Match 4 อันดับ 4-7 RoV Pro League 2021 Summer vs ตัวแทนอันดับ 1-4 SAT RoV Valor City 2021 Finals
📌Road to AWC 2021 Thailand Playoffs
✳วันที่ 28 พ.ค. 2564
Match 5 ผู้ชนะจาก Match 1 vs ผู้ชนะจาก Match 2
Match 6 ผู้ชนะจาก Match 3 vs ผู้ชนะจาก Match 4
✳วันที่ 29 พ.ค. 2564
Match 7 ผู้ชนะจาก Match 5 vs Buriram United Esports
Match 8 ผู้ชนะจาก Match 6 vs Valencia CF Esports
Match 9 ผู้แพ้จาก Match 7 vs ผู้แพ้จาก Match 8
✳วันที่ 30 พ.ค. 2564
Match 10 ผู้ชนะจาก Match 7 vs ผู้ชนะจาก Match 8
Match 11 ผู้ชนะจาก Match 9 vs ผู้แพ้จาก Match 10
⭐ผู้ชนะใน Match 10 และ 11 จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนไทย ไปแข่งในรายการ Arena of Valor World Cup 2021

ที่มา RoVTH Tournament

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.