x

แบทเทิลพาสซีซันใหม่! ประกาศอัปเดตแบทเทิลพาส-ซีซัน 4

[แบทเทิลพาส – ซีซัน 4]

ระยะเวลาจัดจำหน่าย

– 10 พ.ค. (จ.) เวลา 12:00 น. – 8 ส.ค. (อา.) เวลา 11:59 น.

เนื้อหาการจำหน่าย

* สินค้าแบทเทิลพาส-ซีซัน 4 เป็นสินค้าที่ต้องชำระด้วยเงิน


[ผ้าคลุมแบทเทิลพาส – ซีซัน 4]

ผ้าคลุม [อำนาจทรราช] จะได้รับเมื่อบรรลุแบทเทิลพาสเลเวล 40 หลังจากที่ทำการซื้อแบทเทิลพาสซีซัน 4

[สินค้าในแพ็กเกจแบทเทิลพาส – ซีซัน 4]

– สินค้าดังกล่าวจะมีผลทันทีที่ซื้อ และหลังจากซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

– สินค้าดังกล่าวจำกัดการซื้อตามตัวละคร และเมื่อซื้อแล้วไอเทมจะเป็นของตัวละครที่ซื้อ

– ไอเทมในสินค้าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หรืออาจมีการจัดจำหน่ายใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนแปลงไอเทมในสินค้า

– สินค้าดังกล่าวจะเปิดตามเงื่อนไข

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.