x

▎เอฟเฟกต์สกิลของ Toshiro Hitsugaya 🔥

สกิน Bright ของการร่วมมือสุดพิเศษในครั้งนี้ โดยเฉพาะสกิล และเอฟเฟกต์วาร์ป ถูกทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
มังกรน้ำแข็งมหึมา ปรากฎตัวในสมรภูมิ หลังจาก ฮิตสึกายะ โทชิโร่ ปลดปล่อยบังไค ซึ่งจะเป็นสกิล Ultimate ของ Bright
ปีกน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ จะทำให้ทุกคนตราตรึงใจ ❄️

ที่มา RoVTH

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.