x

⚔️คนดูครบ ปลดล็อกรางวัลยกเซิร์ฟ! อย่าลืมชวนกันมาดูการแข่ง RoV Pro League 2021 Winter ❄ พร้อมกัน

⏰ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 12.00 น.
🌟ถึง 50,000 คน รับ คัมภีร์ทั่วไป x 10
🌟ถึง 80,000 คน รับ บัตรเปลี่ยนชื่อ x 1
🌟ถึง 100,000 คน บัตรลดราคาสกิน 200 คูปอง x 1 (จำกัด 10,000 โค้ดเท่านั้น)
✳ทุกท่านสามารถรับของรางวัลซึ่งจะประกาศเป็น Item code ระหว่างการถ่ายทอดสดทาง
Facebook Tournament https://bit.ly/3oBblG2
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลดังกล่าวได้ในเกม
✳Item code นำไปแลกรับของรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 (เวลา 12:00 น.) ถึงเวลา 23:59 น. ของวันเดียวกัน
✳บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดและห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
✳ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
✳หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
✳บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
✳การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
RoV Pro League 2021 Winter ❄️
⏰ วันศุกร์เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 17:00 น.
⏰ วันเสาร์-อาทิตย์เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 12:00 น.
รับชมถ่ายทอดสดได้ที่
 

RoV Tournament

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.