x

A3: Still Alive ประกาศกำหนดการปิดปรับปรุงอัปเดตวันที่ 6 พ.ค. (พฤ.)

■ กำหนดการปิดปรับปรุงอัปเดต

– 6 พ.ค. (พฤ.) 08:00~14:00 

* ระยะเวลาการปิดปรับปรุงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 ■ ข้อมูลการปิดปรับปรุง
– กำหนดการและรายการคอนเทนต์ที่จะจำกัดการใช้งาน
  :  เข้าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 6 พ.ค. (พฤ.) 7:45 น. เป็นต้นไป

ที่มา A3: Still Alive

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.