x

AC1200 | AC1750 | AC2100 | AC3200 | N300 แตกต่างกันอย่างไร

ในการตัดสินใจว่าอุปกรณ์ใดที่เหมาะสมกับการใช้งาน จะต้องรู้ถึงสเปค AC  และความแตกต่างระหว่าง Single-Band, Dual-Band และ Tri-Band เพื่อที่จะช่วยเลือกเราเตอร์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งในที่นี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของฟังก์ชั่น ความพิถีพิถัน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญ ระหว่างรุ่น AC ที่แตกต่างกัน และเราเตอร์ เช่น AC1200s, AC1750, AC2100, AC3200 และ N300

ก่อนอื่นเราควรจะทราบก่อนว่า โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารบนเครือข่าย WiFi ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักๆ คือ

  1. แกดเจ็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์ในบ้าน และสมาร์ทโฟน เป็นสถานี (clients)
  2. WiFi Router เป็นจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ WiFi ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่รับส่งข้อมูลรวมถึงกระจายกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แล้ว AC คืออะไร

AC หมายถึง เราเตอร์ WiFi ที่รองรับมาตรฐานเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11ac หรือ WiFi 5 ซึ่งใช้ความถี่คลื่นวิทยุ 5 GHz สำหรับการเชื่อมต่อ และถือว่าเป็นรุ่นไฮไลต์ที่สุดของมาตรฐานเครือข่ายไร้สาย เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก 802.11 เป็น 802.11b / g และ 802.11n เพื่อให้ได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

การที่ AC ตามด้วยตัวเลขสี่หลัก “ACxxxx” นั้นอธิบายถึงความเร็วไร้สายของมาตรฐาน IEEE 802.11ac ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามตัวเลขสี่หลัก

อีกทั้งผู้ขายเราเตอร์ยังได้เพิ่มฟังก์ชั่นขึ้นมากมายภายใต้มาตรฐาน AC ตัวอย่างเช่น การทำ Beamforming ที่ทำให้เราเตอร์สามารถส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้นและประหยัดการใช้พลังงาน

ตัวอย่างแบรนด์เราเตอร์ไร้สาย ที่เป็นที่นิยมที่สุดที่ใช้มาตรฐาน AC ได้แก่ Netgear, TP-Link, Arris, ASUS, D-Link, Tenda, Linksys, Eero, Motorola, Google WiFi

เบื้องหลังตัวเลข 4 หลักของ AC “ACxxxx”

ตัวเลขหลัง AC คือ ตัวเลขกำหนดระดับความเร็วรวมสูงสุดตามทฤษฎีไร้สาย มีหน่วยวัดเป็น Mbps ซึ่งตัวเลขนี้เป็นความเร็วแบนด์วิดท์ของอุปกรณ์เราเตอร์ ที่ได้จากการวัดความเร็วในการส่งข้อมูลจากไคลเอ็นต์ไปยังเราเตอร์ และเนื่องจากความเร็วนี้เป็นความเร็วรวมสูงสุดตามทฤษฎีทำให้ความเร็วรวมที่ได้สูงกว่าค่าที่วัดได้จริง

ตัวอย่างเช่น เราเตอร์ AC1750 มีหมายความว่า เราเตอร์มีความเร็วตามทฤษฎีไร้สายสูงสุดรวม 1750Mbps ซึ่งความเร็วที่ได้ประกอบด้วยความเร็วลิงค์สูงสุด 450Mbps ที่ 2.4 GHz และ 1300Mbps ที่ 5 GHz รวมกันมีค่าเท่ากับ 1750Mbps

Single-Band | Dual-Band | Tri-Band

จากที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถจัดประเภทของ WiFi AC จากจำนวนคลื่นความถี่ที่ AC รองรับได้ดังนี้

  • รุ่น AC ที่สูงถึง AC1000 สามารถรองรับความถี่ได้จำนวนหนึ่งแบนด์ที่ 2.4 GHz เรียกว่า “Single-Band”
  • รุ่น AC ที่สูงกว่า AC1000 แต่ไม่เกิน AC2900 สามารถรองรับความถี่ได้จำนวนสองแบนด์ที่ 2.4 GHz และ 5 GHz เรียกว่า “Dual-Band”
  • รุ่น AC ที่สูงตั้งแต่ AC3000 ขึ้นไปสามารถรองรับความถี่ได้จำนวนสามแบนด์ คือที่ 2.4 GHz หนึ่งแบนด์และ 5 GHz สองแบนด์ เรียกว่า “Tri-Band”
Dual-Band
Tri-Band

ความแตกต่างระหว่าง 2.4 GHz และ 5 GHz

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองความถี่นี้คือย่านความถี่และแบนด์วิดท์

ย่านความถี่ 2.4 GHz สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า แต่ความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ อีกทั้งยังเป็นช่วงความถี่ที่มีความแออัดของสัญญาณ เนื่องจากมีการถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์มากมายที่ใช้ WiFi เช่น เตาอบ, ไมโครเวฟ, โทรศัพท์ไร้สาย, ที่เปิดประตูโรงรถ และลำโพง Bluetooth เป็นต้น

ในขณะที่ย่านความถี่ 5 GHz มี 23 ช่องสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความแออัดของสัญญาณ ซึ่งมากว่าย่านความถี่ 2.4 GHz ที่มีเพียง 11 ช่องสัญญาณ รวมถึงสามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นด้วยความเร็วของย่านความถี่ 5 GHz เหนือกว่าการใช้ย่านความถี่ 2.4GHz ที่ความเร็วของการเชื่อมต่อ WiFi นั้นอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

หลังจากคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับ AC และทำความเข้าใจคลื่นความถี่ 2.4 และ 5 GHz ก็ถึงเวลาที่จะทำความรู้จักคุณสมบัติเพิ่มเติมและการเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดต่าง ๆ ของรุ่น AC

AC3200

เราเตอร์รุ่น AC3200 หรือ ultra WiFi routers หนึ่งในเราเตอร์ Tri-Band ที่มีราคาสูงที่สุด ที่มาพร้อมกับความสามารถในการขยายสัญญาณที่มีความเสถียร ร่วมกับการจัดการเครือข่าย WiFi ชุดใหม่ ซึ่งทำให้ AC3200 ถือว่าเป็นเราเตอร์ที่มีเทคโนโลยีสูง และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานที่มาพร้อมกับข้อกำหนดที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

เราเตอร์นี้สามารถมอบความเร็วแก่ผู้ใช้งาน WiFi ได้เร็วขึ้นสูงสุดถึง 3200Mbps โดยจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อความเร็วอินเทอร์เน็ต ISP อยู่ที่ 300Mbps ขึ้นไป ซึ่งมีประโยชน์สำหรับในกรณีที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น การสตรีมวิดีโอ HD การอัปโหลดวิดีโอ และการเล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น

AC2100

เราเตอร์รุ่น AC2100 พัฒนาต่อมาจาก AC1750 โดยการเพิ่มคุณสมบัติ ความกว้างช่องสัญญานเป็น 160Mhz เป็นรุ่นท๊อปของ Dual Band WiFi5 ทำงานด้วยความเร็ว WiFi รวมสูงประมาณ 2100Mbps แบ่งเป็น 2.4GHz ทำงานที่ความเร็ว 450mbps และ 5GHz ทำงานที่ความเร็ว 1600Mbps รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับ กิกะบิต1000Mbps หากเคริ่องรองรับช่องสัญญาน 160Mhz จะทำให้สามารถทดสอบความเร็วได้ใกล้เคียงระดับกิกะบิตอีกด้วย  เหมาะสำหรับการสตรีมระดับ 4K การแชร์ไฟล์ ฯลฯ และ มีความสามารถในการทำ beamforming ที่ช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณไปยังแต่ละอุปกรณ์เชื่อมต่อ และมี 4 พอร์ต LAN Gigabit สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สายกับอุปกรณ์

AC1750

เราเตอร์รุ่น AC1750 หนึ่งในเราเตอร์ WiFi ยอดนิยมใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบ dual-band ทำงานด้วยความเร็ว WiFi รวมสูงประมาณ 1750Mbps แบ่งเป็น 2.4GHz ทำงานที่ความเร็ว 450mbps และ 5GHz ทำงานที่ความเร็ว 1300Mbps โดยจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อความเร็วอินเทอร์เน็ต ISP อยู่ที่ 100Mbps ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสตรีมระดับ 4K การแชร์ไฟล์ ฯลฯ

เราเตอร์รุ่นนี้ยังมีความสามารถในการทำ beamforming ที่ช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณไปยังแต่ละอุปกรณ์เชื่อมต่อ และมี 4 พอร์ต LAN Gigabit สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สายกับอุปกรณ์

AC1200

เราเตอร์รุ่น AC1200 ทำงานด้วยความเร็ว WiFi รวมสูงถึง 1.2 Gbps เชื่อมต่อแบบ Single-Band ที่ 2.4 GHz ที่ความเร็ว 1200Mbps ใช้งานง่ายเนื่องจากติดตั้งง่ายและใช้เทคโนโลยี plug and play เหมาะสำหรับการสตรีมทั่วไป และการแชร์ไฟล์

N300

เราเตอร์รุ่น N300 หรือ Wireless Gigabit Router ทำงานด้วยความเร็ว WiFi รวมสูงสุด 300 Mbps ที่มีทั้งความรวดเร็วและประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเน้นการสตรีมภาพยนตร์ความละเอียดสูงและการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั้นเราเตอร์รุ่นนี้จึงเป็นทั้งเราเตอร์มาตรฐาน 802. 11 a/b/g/n และเราเตอร์ WiFi มาตรฐาน 2.4 GHz ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายและคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ได้รับการอัปเดตได้อย่างสมบูรณ์ในเครือข่าย WiFi เดียวกัน

ที่มา:

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.