x

EA Motive ยืนยันแล้ว Dead Space Remake จะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2023

EA Motive ยืนยันแล้วว่า Dead Space ฉบับ Remake จะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2023 โดยประกาศผ่านทางไลฟ์สตรีม โดยตัวเกมในภาคนี้มีการปรับปรุงระบบเสียง A.L.I.V.E. System ของเกมให้สมจริงยิ่งขึ้น ทั้งเสียงการหายใจ น้ำเสียงตัวละคร รวมไปถึงเสียงการเต้นของหัวใจด้วย

Dead Space | The A.L.I.V.E. System | Audio Deep-Dive Part 1 (2022)

YouTube video

และยังเพิ่มระบบเสียงเอฟเฟคของอาวุธเพื่อให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Dead Space | Weapon Sound Effects Comparison | Audio Deep-Dive Part 3 (2022)

YouTube video

ABOUT THE AUTHOR

cassette

© 2017 3BB. All rights reserved.