x

Wi-Fi เร็วได้แค่ไหน?

หลายคนมักจะมีความสงสัยว่าเราเตอร์ไร้สายรุ่นใหม่ ๆ ที่ออกมาช่วยให้การเชื่อมต่อเร็วขึ้นจริง? หรือเป็นเพียงโฆษณาเกินจริงจากผู้ผลิตที่ต้องการผลิตออกมาเพื่อขายเท่านั้น

บทความนี้จะช่วยในการทำความเข้าใจถึงความเร็วที่ได้รับจากเราเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ รวมถึงอุปกรณ์ไคลเอนต์ทั้งหมดได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถรู้ได้ว่าที่จริงแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ ก่อนที่จะลงทุนซื้อเราเตอร์ตัวใหม่

ความเร็ว … สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้

ผู้คนมักพูดถึง Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อไร้สายว่า “เร็วแค่ไหน” หรือพูดถึง “ความเร็ว” ของการเชื่อมต่อไร้สาย ซึ่งมักจะหมายถึงจำนวนที่แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายบน Windows ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวเลขในกรอบสีเหลืองเหล่านี้ คือ อัตราการเชื่อมต่อจริงที่สัมพันธ์กับปริมาณการส่งผ่านข้อมูลของการเชื่อมต่อไร้สายเท่านั้น หรือเรียกอีกอย่างว่าอัตรา PHY (physical layer rate) ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายข้ามลิงก์เครือข่ายตามหลักทฤษฎีได้

ปริมาณการส่งผ่านข้อมูล

ปริมาณการส่งผ่านข้อมูล หมายถึง อัตราเฉลี่ยของข้อความที่ส่งความสำเร็จผ่านช่องทางการสื่อสาร ในเครือข่ายการสื่อสาร เช่น Ethernet หรือ Wi-Fi

การสื่อสารไร้สายมี 2 กลไกหลัก ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับการส่งอีเมล, หน้าเว็บวิดีโอ, YouTube หรือการควบคุมการเคลื่อนไหวของเกม ได้แก่

  1. การที่มีบิตจำนวนมากที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลจริงที่พยายามรับส่ง หรือ โอเวอร์เฮด (overhead)
  2. การส่งสัญญาณซ้ำ เนื่องจากความไม่น่าเชื่อถือโดยตัวของการเชื่อมต่อไร้สายเอง ที่เป็นสาเหตุให้ต้องมีการส่งข้อมูลที่ต้องการจะส่งซ้ำอีกครั้ง

ซึ่งผลที่ได้จากการที่ใช้แบนด์วิดท์ไปกับกลไกทั้ง 2 นี้ คือ ปริมาณงานที่ใช้งานจริงเป็นครึ่งหนึ่งของ “ความเร็ว” ที่ Windows แสดงให้เห็น

“ความเร็ว” กับ “ปริมาณงาน”

“ความเร็ว” เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎี
“ปริมาณงาน” คือสิ่งที่ใช้จริง ๆ

Link Rates … ความเร็วที่เป็นไปได้

ในยุคแรก ๆ ของ Wi-Fi  ความเร็วที่เป็นไปได้ หรือ Link Rates ค่อนข้างต่ำ แต่ทุกวันนี้ Link Rates มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และเพื่อลดความสับสนของผู้ซื้อจึงได้มีการนำระบบการจำแนกระดับอุปกรณ์โดยการตั้งชื่อมาใช้ในการอธิบายผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1: ตารางการจำแนกอุปกรณ์ Wi-Fi (เราเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และไคลเอนต์)

Link Rates ของ 2.4 GHz ที่แสดงด้านบนถือว่าเป็นการใช้งานของโหมดแบนด์วิดท์ที่ 40 MHz ซึ่งเป็นไปได้ยากในโลกแห่งความจริง เนื่องจากย่านความถี่ 2.4 GHz นั้นมีความแออัดอย่างมากจากการใช้งานอุบปกรณ์ต่างๆร่วมกันบน 40 MHz อีกทั้งส่วนใหญ่ยังมีกลไกป้องกันการทำงานของโหมด 40 MHz

5 GHz กับความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้

การหาอัตรา Link Rates สูงสุด หรือความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้ ที่ได้รับจากชุดอุปกรณ์ระดับต่างๆ ในย่านความถี่ 5 GHz สามารถทำได้โดยค้นหาเราเตอร์หรือคลาสของอุปกรณ์กระจายสัญญาณในคอลัมน์ด้านซ้ายในตารางที่ 2 จากนั้นค้นหาอุปกรณ์ไคลเอนต์ (รวมทั้งบริดจ์ไร้สายและอุปกรณ์ต่อขยาย) ที่แถวด้านบนของตารางที่ 2 จะพบว่าช่องที่แถวและคอลัมน์ตัดนั้นคืออัตราการเชื่อมโยงสูงสุดที่การรวมกันของอุปกรณ์สามารถให้ได้

ตารางที่ 2 อัตรา Link Rates สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ในย่านความถี่ 5 GHz

2.4 GHz กับความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้

จากที่เคยได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานในโหมด 40 MHz ในย่านความถี่ 2.4 GHz ที่มีการใช้งานอุบปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแออัดได้ ดังนั้นจึงมีสมมติฐานว่าการเชื่อมต่อย่านความถี่ 2.4 GHz จะทำงานในโหมดแบนด์วิดธ์ 20 MHz แทน

ตารางที่ 3 อัตรา Link Rates สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ในย่านความถี่ 2.4 GHz

หากไม่ชอบสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลขต่อไปนี้ในตารางที่ 3 โดยเปลี่ยนจาก 65 เป็น 150; เปลี่ยน 130 เป็น 300; เปลี่ยน 217 เป็น 450; เปลี่ยน 289 เป็น 600; และเปลี่ยน 347 เป็น 800

สำหรับ 802.11b

สำหรับ 802.11b อัตราลิงก์สูงสุดคือ 11 Mbps และ 802.11a และ g อัตราลิงก์สูงสุดคือ 54 Mbps ไม่ว่าจะใช้เราเตอร์คลาสหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณใดก็ตาม

ที่มา:

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.